Thomas Morgen Grauholm

thomas_grauholm

Specialer
Boliglejeret
Erhvervslejeret
Entrepriseret
Mangler ved fast ejendom
Køb & salg af fast ejendom

Om Thomas Morgen Grauholm

Thomas har stor erfaring med rådgivning af udlejere indenfor alle aspekter af bolig- og erhvervslejeret samt varetagelse af sager ved nævn og domstole.

Thomas rådgiver desuden om entrepriseret med bistand til byggeriets parter under hele byggesagens forløb, herunder varetagelse af tvister ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg.

Derudover rådgiver Thomas i sager om mangler ved fast ejendom med gennemførelse af syn & skøn og retssager.

Thomas rådgiver desuden om køb og salg af fast ejendom, herunder med koncipering af købsaftaler samt overdragelse af udlejningsejendomme med due diligence af alt fra enkeltstående udlejningsejendomme til store ejendomsporteføljer.

Medlemskaber
Dansk Selskab for Boligret
Det Danske Selskaber for Byggeret

Uddannelse
Cand.jur. fra Københavns Universitet 2012
Advokat 2015

Sprog
Engelsk