Thomas Andreas Mikkelsen


Advokatbestalling 2017

 

Født:

1979

Uddannelse:

HD på CBS-

Jura fra  Aarhus Universitet – 2012

Specialer:

Lejeret, huslejenævns- og boligretssager, og retssager.

Hovedarbejdsområder:

Erhvervsret, herunder lejeret, erstatnings-, forsikring- og ansættelsesret.

Øvrige oplysninger:
Jeg arbejder primært med lejeret og retssager, men har herudover erfaring med inkasso, ansættelsesret og erhvervsret

Mit arbejde som advokat suppleres af HD (FR) samt en alsidig erfaring fra dansk erhvervsliv. Det er min opfattelse, at min juridiske rådgivning tilfører ekstra værdi, idet jeg tager højde for den praktiske, såvel som den finansielle virkelighed både jeg og mine kunder dagligt skal tage stilling til. Dette kombineret med stor faglig kompetence, er med til at sikre en løsning, der fungerer hele vejen rundt i mine kundens forretning.

Linkedin

Sprog:
Engelsk