Sune Lund Jensen

SLJ_3_CROP_WEB

Født 1974

Advokat 2020

Speciale:

Insolvensret, konkurskarantænesager, erhvervsret, selskabsret og ægtefælleskifter.

Hovedarbejdsområder:

Lejeret, fast ejendom, insolvensret, lejeret, fast ejendom, entrepriseret, selskabsret samt inkassosager.